Bearbeiding av plast

Som markedets totalleverandør tilbyr vi også til klipping, skjæring og bearbeiding av våre produkter etter dine spesifikasjoner. Vi har en egen liten produksjonsavdeling i Oslo og på vår avdeling i Rogaland har vi en egen fres maskin. Vi tilbyr totalløsninger - også hvor det inngår produksjonssprosesser vi ikke selv behersker. Ofte er kunnskap om materialer, applikasjoner og prosesser viktigere enn selve produksjonsprosessen. Vi har et tett samarbeid med godkjente underleverandører. Alle valgte leverandører skal kunne møte de kvalitetskrav som stilles av VINK Norway AS.

Tid er penger. Ved å velge VINK som totalleverandør, kan våre kunder kutte ned på antallet av underleverandører. På denne måten spares mange ressurser på administrative oppgaver. Ansvaret for den totale løsningens funksjonalitet er mer entydig.

VINK Norway AS tilbyr løsninger basert på følgende produksjonsprosesser:
 

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies