Maskinell bearbeiding

Fresing

Maskiner
Vanlige fresemaskiner til metal eller trebearbeiding kan benyttes. De sistnevnte samt CNC-styrte maskiner har den fordel, at de kan kjøre med høy omdreining.

Verktøy
De standardverktøy, som egner seg best til fresing av plast, er aluminiumfreser
eller freser til trebearbeiding. Verktøy kan med hensyn til form og anvendelsesområde oppdeles i et stort antall typer for eksempel valsefreser, endeplansfreser, sagfreser, skivefreser, freser eller knivhode. Verktøysmaterialet i fresene er vanlighvis HS-stål eller hardmetall. HS-stålet er lett å formslipe, hvorfor et stort antall freseverktøy og spesielt verktøy med små dimensjoner er av dette materiale. Et-skjærsfreser eller borehode med stål slipt som angitt under dreiing er det idelle og bør brukes, hvor minst mulig spenning skal tilstrebes. To-skjærsfreser er mye brukt ved lukkede spor og noter, idet man i motsetning til fire-skjærs unngår en pakking av materialet. Endeplansfreser benyttes især ved større flater og arbeide, der det kreves en solid fres på en kort endedorn. Krysstannet skivefres brukes til dype spor, særlig i bløte materialer som plast. `

Betingelsene for rasjonel fresing er: 

 

  • høy skjærehastighet
  • skarpt verktøy
  • effektiv kjøling
  • god oppspenning

 

Det er viktig å unngå: 

 

  • graddannelse
  • skarpe overganger

     
 

Skjærehastighet

Ved fresing i plast skal skjærehastigheten være høy.
Formelen, som brukes ved dreiing, kan også benyttes her.

V = D x n / 320 eller n = V / D x 320
V = Skjærehastighet (m/min.)
D = Fresediameter

n = Omdreiningstall pr. min.
 

 

Oppspenning
Det kan være forbundet med problemer å spenne emner opp på freseplanet. Bløte materialer, som skal freses til tynne emner, gir problemer med plassering av spenneelementene. Sørg for å spenne så tett ved bearbeidingsstedet som mulig for å unngå, at emnet kan krumme under bearbeidingen. Kontroller løpende at emnet ikke har løsnet. Vakuum-plan er en god løsning, da det gir mulighet for å frese hele ytterkonturen i én oppspenning. Det tillater også at emnet kan utvide seg i lengderetningen, hvis det skjer en temperaturstigning.

De fleste plasttyper er dårlige varmeledere. Forestiller vi oss f.eks. en plate, som vist i figuren, som skal freses på oversiden, vil en temperaturstigning på grunn av fresingen medføre en lengdeutvidelse. Oppspenningen og utvidelsen vil få platen til å stå i en bue. Herved avfreses det mer av den oppbuede delen enn beregnet.

Tilspenning
Ved fresing anvendes tillspenning pr. tann. Tilspenningen beregnes på følgende måte:

St = Sb / t x n
Sb = bordtilspenning (mm/min.)
t = antall tenner på fresen
n = omdreininger pr. min.

Tilspenning pr. tann ved fresing i plast (St) (retningsgivende)

Tabell fresedata
Retningsgivende skjærevinkler, hastigheter og tilspenningsverdier finnes for forskjellige materialer i PDFdokumentet under


Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies