VIKUPOR – oppskummet PVC 

VIKUPOR – oppksummet PVC for glass, bygg og anlegg 

 

VIKUPOR CP er et velegnet materiale for veggkledning innendørs hvor man har krav til hyppig og kraftig renhold. Platene har en glatt overflate og kan skrus til lekter og fuges. Typiske applikasjoner er vaskehaller, fjøs, avfallsrom, garasjer etc.

VIKUPOR Light er et materiale som i byggebransjen ofte brukes til fyllister i glassprofiler og andre avstandsstykker. Fordelene med dette materialet er lav vekt, intet fuktopptak og god dimensjonsstabilitet.

Brannklassifisering:
VIKUPOR CP 10mm er klassifisert som B1 iht. DIN 4102, for øvrig B2 etter samme standard. VIKUPOR Light

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies