PAI - Polyamidimid

Bruksområder:
PAI – Polyamidimid – er mest kjent med handelsnavnet Torlon®. PAI er et delkrystallinsk plastmateriale. Materialets kombinasjon av høj mekanisk styrke og dimensionsstabilitet gjør det til et velegnet materilale til mekaniske deler som utsettes for store belastninger og høye temperaturer. I motordeler som f.eks. stempler, stempelringer, ventiler o.l. har man med hell erstattet andre materialer med Torlon. Materialets gode slitegenskaper og termiske stabilitet gør det egnet til deler i motor- og maskinkonstruksjoner samt til elektriske komponenter.
Stempler
Stempel- og tetningsringer
Ventildeler
Styrevinger for kompressorer
Spindler i printere

Temperatur- og slitbelastede maskinkomponenter
 

 

Egenskaper:
Glimrende bevarelse av mekanisk styrke og stivhet i et bret temperaturområde
Ekstrem høy dimensjonsstabilitet opp til 250°C
Ekstremt gode slit- og friktionsegenskaper – gjelder spesielt for Torlon 4301 PAI
God UV-resistens
Ekstrem modstandsdyktig over for radioaktiv stråling – både gamma- og røntgenstråling
Høy stivhet
Høy utmattelsesstyrke
Kan anvendes ved damp
God kjemikalie resistens
Der finnes tre Torlon® kvaliteter med hver sine spesielle egenskaper: Torlon 4203 PAI (gul/okker), Torlon 4301 PAI (sort) og Torlon 5530 PAI (sort).

Se dataark for mer info.Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies