PBI

Bruksområder:
Normalt anvendes PBI til kritiske komponenter for å redusere utgiftene til vedlikehold og redusere nede tid i produksjonen. PBI brukes til erstatning for metaller og keramikk i feks:
Pumpe komponenter
Ventilseter (high tech ventiler)
Mekaniske deler

Høy temperatur isolatorer
 

 

Egenskaper
PBI er veldig ”ren” med henblikk på ioniske urenheter og afgir ikke noen gassarter (untatt vann). Disse egenskapene gjør materialet attraktivt for de høyteknologiske industriene som f.eks. halvleder-og romfartsindustri..
Vær oppmerksom på at PBI:
Tar opp fuktighet (vann) fra omgivelsene
Kun er moderat resistent overfor kjemikalier
PBI er det termoplastiske materiale som har den beste temperatur resistensen og de beste mekaniske egenskapene ved temperaturer over 200° C

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies