PPS – polyphenylensulfid

 

PPS (TECHTRON ® PPS)

PPS – polyphenylensulfid – er et delkrystallinsk materiale. PPS er et sterkt materiale med høy stivhet. Techtron® HPV PPS er den mest utbredte varianten av PPS. Det er en forsterket, selvsmørende kvalitet med en høy stivhet og styrke. Materialet er specielt utviklet til bevegelige maskindeler hvor stor styrke, slitefasthet og lav friksjon er ønskelig. Materialet fyller ofte gapet mellom standard tekniske plaster (PA, POM og PETP) og andre avanserte tekniske plaster (PBI, PAI og PEEK), dette gjelder både der man trenger et alternativ pga av mekaniske/kjemiske egenskaper eller av prishensyn. Se mer om de ulike kvalitetene og egenskapene i HVA ER PPS

Se dataark for mer info.

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies