PPSU 1000

Bruksområder:
PPSU 1000 er mye brukt innenfor medisinsk, elektronisk og matvareindustri. De vanligste aplikasjonene er:
• Komponenter og beholdere brukt innen kirurgi, som sterileseres i autoklav.
• Håndtak til tannlege- og operasjonsapparater
• Hydrauliske koblinger.
• Elektriske isolatorer
• Mekaniske komponenter i medisinproduksjon
• Komponenter i melkemaskiner, pumper og ventiler
Egenskaper:
• Høy maksimal driftstemperatur i luft, 180°C.
• Høy mekanisk styrke og stivhet over et bredt temperaturområde.
• Glimrende hydrolyseresistens – tåler hyppig sterilisering med damp.
• Lav sprøhet selv ved lave temperaturer.
• God dimensjonsstabilitet.
• Modstandsdyktig mot radioaktiv stråling – gamma og røntgen stråler.
• Gode elektriske og dielektriske egenskaper.

• Godkjent for kontakt med matvarer 

 

Kvaliteter:
PPSU 1000 (sort):
PPSU 1000 standardprodukter er produsert av råvaren Radel® R. Dette materiale har en høyere slagstyrke og bedre kjemisk resistens end PSU 1000 og PEI 1000. PPSU 1000 er meget hydrolyseresistens. Denne egenskap gjør PPSU 1000 til det perfekte valg til utstyr som ofte blir dampautoklavert. Kontakt oss for mer info om materialet.

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies