PSU 1000

Bruksområder:
PSU benyttes mye i sykehusutstyr og kjemisk industri. Siden PSU tåler gjentatte autoklaveringer og er et sterkt materiale, er bruksområdene mange. Typiske løsninger laget av PSU er
• Komponenter og holdere til medisinsk utstyr som skal steriliseres i autoklav.
• Håndtak til tannlege- og operasjonsapparater
• Hydrauliske koblinger og fittings
• Elektriske isolatorer

• Komponenter i melkemaskiner, pumper og ventiler
 

 

Egenskaper:
• Høymaksimal driftstemperatur i luft, 150°C.
• Høy mekanisk styrke og stivhet over et bredt temperaturområde.
• Glimrende hydrolyseresistens – tåler hyppig sterilisasjon med damp.
• Lav sprøhet selv ved lave temperaturer.
• God dimensjonsstabilitet.
• Modstandsdyktig over for radioaktiv stråling – gamma og røntgen stråler.
• Gode elektriske og dielektriske egenskaper.

• Godkjent i matvarindutrien.
 

 

Kvaliteter:
PSU 1000 (natur – gul/translucent):
PSU 1000 halvfarikata er laget av ikke UV-stabilisert polysulfon råvare. Denne kvalitet har en god strålingsstabilitet, lite joniske urenheter og god kjemikalie- og hydrolyseresistens. PSU 1000 ersatter ofte polycarbonat hvor man trenger et materiale som tåler høyere temperaturer og å ha bedre kjemikalieresistense.

Se dataark for mer info

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies