PUR

Bruksområder:
PUR brukes når det stilles krav til en kombinasjon av fleksibilitet, slitestyrke og støtabsorbering. Typiske bruksområder for PUR er slitskjær til snøploger, maskindeler med høy belastning, dempeelementer osv. PUR leveres i flere ulike hardheter, og egner seg utmerket til beleggning av valser ol i papirindustri, kjemiskindustri osv. PUR er en materialgruppe som kan skreddersyes til mange forskjellige bruksområder ved ulike fremstillingsnetoder, oppskumming og justering av hardhet.
 

 

Egenskaper:
Veldig fleksibelt, selv ved lave temperaturer
Meget høy slitestyrke
Gode dempningsegenskaper
Bestandig over for olje, fett og benzin
Mulighet for produksjon av kompliserte deler i mindre antall via enkle støpeprosesser.
Bruk av standard PUR er ikke anbefalt ved:
Varmt vann eller damp i miljøet
Konsentrerte syrer eller baser
Aromatiske opløsningsmidler
Langvarig kontakt med matvarer
Krav om lav friksjon


Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies