Informasjonsmateriale og datablader

 

Ved å trykke på linkene til venstre, finner du informasjonsmateriale og datablader om de forskjellige typer plast som det brukes mest, hovedsaklig i industrien.

Teknisk plast erstatter i langt større grad enn tidligere metallkomponenter og benyttes i et utvalg kritiske applikasjoner innenfor industrien. Teknisk plast har vist seg å kunne motstå et ekstremt press, temperaturspenn og aggressivt miljø.

Vink gruppen markedsfører Europas bredeste program av plasthalvfabrikata. Den kunnskapen vi har om plast skal vi dele med kundene våre. Derfor har vi utarbeidet omfattende teknisk dokumentasjonsmateriale. Vi forsøker løpende å inspirere til plastanvendelse.

Plastguiden® gir et fantastisk godt innblikk i de enkelte materialer, egenskaper og anvendelse. Vi ønsker god lesning.

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies