Brannklassifiseringer

Brannklassifisering av materialer er basert på tester etter normer og standarder. Ulike bransjer opererer med ulike standarder og disse kan ikke uten videre sammenlignes eller overføres til andre standarder. For at et materiale skal være klassifisert i henhold til en gitt standard skal det være testet etter de metodene som standarden angir. Er et materiale ikke testet etter en bestemt standard er det uklassifisert etter samme standard.

For at VINK skal kunne bidra med informasjon om brannklassifisering må vi ha informasjon om hvilken standard materialet skal være klassifisert etter og også gjerne vite noe om hvordan materialet er tenkt brukt i det konkrete tilfellet.

De materialene VINK fører er testet etter en del internasjonale normer innenfor ulike bransjer og standarder. På denne siden vil du finne tester og sertifikater for de mest relevante områdene. For eksempel er materialer til bruk i byggsektoren i hovedsak klassifisert etter EN13501-1 som danner grunnlaget for brannklasser i byggeforskriftene.

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies