VINK - En miljøfyrtårn bedrift!

VINK Norway AS har fokus på miljø

 

Vi ønsker å redusere vårt avfall ytterligere og utvide vår resirkulering av plast. På den måten vil vi bidra til å bedre miljøet. Å være miljøvennlig er verdifullt. Det finnes flere måter å vise sitt miljøengasjement på, vårt valg falt på å bli en Miljøfyrtårnbedrift. På den måten føler vi at vi når både ansatte, kunder, samarbeidspartnere og selvsagt miljøet.
 

Vi startet arbeidet med å bli Miljøfyrtårn høsten 2010 og vi gjør stadig tiltak som er bra for miljøet. 24.mai 2011 ble VINK hovedkontor i Oslo sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift. Som det står på Miljøfyrtårn sine hjemmesider: "Det vi gjør skal lønne seg for bedriftens økonomi, for de ansattes helse, for bedriftens nærmiljø og for miljøet globalt sett. Det er verdifullt å drive miljøvennlig."


Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet

I menyen til venstre kan du lese mer om VINK og MILJØ.

Vink har som misjon å skape verdi for sine kunder ved å levere optimale plastløsninger. Det er vigtig for oss, at våre plastløsninger har en så lav miljøpåvirkning som muligt. Da Vink utelukkende distribuerer og forarbeider i plasthalvfabrikata og ikke selv fremstiller plast- halvfabrikata, er det viktig, at vi kjenner våre leverandører og deres produkter inngående med hensyn til deres miljøbelastning. I vår egen del av værdikjeden er det også viktig for oss, at forarbeide og oppskjæring av plasthalvfabrikata skjer med en så lav miljøpåvirkning som muligt.

Til høyre kan du laste ned VINK og MILJØET som VINK Plast AS i Danmark har laget.

Les mer om Miljøfyrtårn her: www.miljofyrtarn.no

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies