Miljøfyrtårn + Vink = Sant 

VINK tar miljø på alvor!

Som bransjens ledende leverandør har VINK Norway valgt å ha fokus på miljø. ”Det finnes flere måter å vise sitt miljøengasjement på, vi har valgt å bli en Miljøfyrtårnbedrift. På den måten engasjerer vi både ansatte, kunder, samarbeidspartnere og det er selvsagt bra for miljøet”, sier marketing ansvarlig i VINK Norway AS Camilla Bergan.
VINK skal redusere avfallet ved å sortere dette i forskjelling fraksjoner til gjenbruke/resirkulering og målet er ikke mindre enn 100 % av alt avfall. Dette vil være med å bidra til å bedre miljøet, noe som er meningsfylt og verdifullt for fremtiden.

Lagersjef i VINK Norway AS Tor Pedersen kan fortelle at vi har mange forskjellige typer containere på lageret hvor avfall skal sorteres. Blant annet skal kapp fra plast leveres til gjenvinning og i første omgang snakker vi om forskjellige typer ren plast: PC klar, PMMA XT, PMMA Støpt og PE.

Vi jobber mårettet og systematisk med miljøtiltak, ikke bare med avfall, men også innenfor innkjøp, transport og HMS/Arbeidsmiljø.

Vi håper at arbeidet vårt vil ha positiv innvirkning til å ta miljøansvar for kunder og leverandører.

”VINK tar miljø på alvor”, sier Tor Pedersen.

1.juni 2011 mottok hovedkontoret i Oslo, VINK Norway AS sitt Miljøfyrtårn sertifikat under Miljøfyrtårndagene i Samfunnsalen på Oslo Kongresssenter. Det var byråd Jøran Kallmyr i Byrådsavdeling for miljø og samferdsel som delte ut sertifikatene.
Som det står på Miljøfyrtårn sine hjemmesider: “Det vi gjør skal lønne seg for bedriftens økonomi, for de ansattes helse, for bedriftens nærmiljø og for miljøet globalt sett. Det er verdifullt å drive miljøvennlig.” Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.
I mai 2014 og i 2017 ble VINK resertifisert for 3 nye år.

VINK ønsker også å ta miljøansvar også når det gjelder emballasje. VINK Norway AS har derfor tegnet medlemskap i Grønt Punkt Norge.

Spørsmål kan rettes til: Camilla Bergan, Marketing ansvarlig og Miljøkoordinator, tlf: 22766015, cb@vink.no
 


 

Her mottar den daværende miljøgruppa i VINK Norway Miljøfyrtårnsertifikatet under Miljøfyrtårndagene i Oslo 1.juni 2011. Fra venstre: Adm. dir. Bjørn Haakenstad Nilsen, verneombud Knut Eidsvåg, lagersjef Tor Pedersen, innkjøper Erik Abrahamsen og koordinator Camilla Bergan.

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies