NYHETER

Prisjusteringer på plast halvfabrikata

25-09-2017

De siste månedene har det vært en stor etterspørsel etter råvarer til plast halvfabrikata på verdensmarkedet. Orkanen i Texas førte til redusert tilgang til råvarer.

Økte fraktpriser og økende priser på energi gir også et ytterligere press på råvareprisene. Mange av Vink’s leverandører har varslet prisøkninger og noen av dem har allerede økte prisene. For enkelte produkter kan leveringstiden i månedene fremover bli noe lenger enn normalt.

Generelt har Vink store lager både i Norge og i utlandet slik at vi normalt vil være i stand til å håndtere kortere perioder med knapphet på råvarer, men i enkelte tilfeller kan leveringstiden bli lenger enn det som er normalt.

Vink har holdt igjen prisøkninger i det lengste, men informerer med dette at våre priser vil kunne bli regulert på kort varsel. Vink holder sin brutto prisliste løpende oppdatert på hjemmesiden:
http://www.vink.no/nb-NO/LAST-NED/Prislister/produktoversikt.aspx

Ordre som allerede er ordrebekreftet beholder avtalt pris.

Vennlig hilsen
 

Reidar Nesje, Daglig leder, Vink Oslo                                                                                            
John Gunnar Heskestad, Daglig leder, Vink Rogaland

                                                                             

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies