VINK Norway AS og EUROFUSION AS ( EFAS ) har inngått strategisk samarbeidsavtale om salg og markedsføring av plast halvfabrikata og rør & rørdeler.
 

Både VINK og EFAS har SIMONA AG som en av sine viktigste leverandører på hhv. plast halvfabrikata og rørdeler. SIMONA er en av Europas største produsenter av PE-plater, bolt og rør & rørdeler, samt andre plastmaterialer.

Gjennom samarbeidet kan partene sine felles kunder nyte godt av VINK sin spisskompetanse innen halvfabrikata plast og EFAS sin spisskompetanse innen rørdeler. I flere sammenhenger vil denne kompetansen være overlappende og føre til bedre totalløsninger for kundene.
 

Et annet mål for samarbeidet er å tilby enda bedre logistikk og gode transportløsninger til glede for kundene.
EFAS og VINK sine lagre ligger kun 10 km fra hverandre like sør for Oslo slik at det gir gode muligheter for det. Vink vil lagerføre plast halvfabrikata, mens EFAS vil lagerføre rørdeler hos seg.
Samsendinger både fra leverandør og til kunder vil kunne øke frekvensen og gi kortere leveringstider.
 

Både daglig leder i EFAS, Trygve Kjølseth, og daglig leder i VINK, Reidar Nesje, er svært godt fornøyd med avtalen.
Samarbeidet er i gang allerede, og VINK og EFAS vil promotere seg sammen på årets Aquanor messe i Trondheim i august.
”Jeg er imponert over EFAS sin spisskompetanse innen rørdeler og ser at dette samarbeidet vil gi våre felles kunder enda bedre tjenester” sier Nesje fornøyd.
”Vink er en institusjon når det gjelder teknisk plast i Norge” sier Kjølseth. ”Det at vi nå jobber sammen mot markedet med SIMONA i ryggen er svært spennende”.

Med vennlig hilsen /Best regards

Reidar Nesje
Daglig leder /Profit Centre Manager.

VINK Norway AS
Mobil: (+47) 90 89 41 80
 

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies