VINK Norway AS er nå ISO-sertifisert

PRESSEMELDING

Vink Norway AS er nå ISO-sertifisert

Vink Norway AS styrker sin posisjon som leverandør til Norsk industri med sertifikat innen
kvalitetsstyring og - ledelse.
 

”Kravene til kvalitet og sporbarhet blir stadig strengere. Det er derfor en glede for oss å kunne opplyse om at vi har oppnådd sertifisering innen ISO 9001” sier Paul Rogers som er Kvalitet og Dokumentasjons ansvarlig i VINK Norway AS


Rogers sier at det er viktig å vise er at man har kontroll nedover i verdikjeden på leverandørenes ulike kvalitets regimer. Dette, i tillegg til at bedriften måler sin egen kvalitet løpende, fører til muligheter for å identifisere eget forbedringspotensial og implementere både forebyggende og korrigerende tiltak, som effektiviserer bedriften og øker kundetilfredsheten. 


Vink Norway AS fikk 17.12.2015 følgende sertifikat i fra Teknologisk Institutt


Godkjent styringsstystem i henhold til NS-EN ISO 9001-2008
VINK Norway AS  / VINK Norway AS avd. Rogaland
For produksjon av følgende produkter/tjenester:
Salg, distribusjon og bearbeiding av plast og kompositt materialer.


ISO 9001:2008
System for kvalitetsledelse og – styring som skal sikre at vi leverer produkter og tjenester som tilfredsstiller våre kunders krav og forventinger.
Mange aktører i Norsk industri er alt ISO sertifiserte og det er en fordel for disse å kunne kjøpe varer og tjenester gjennom et firma som følger samme internasjonale standard.


Vink Norway AS er fra 2011 sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift.


Reidar Nesje som fra 1.mars 2016 ble ansatt som ny daglig leder i VINK Norway AS, Oslo, sier det er tilfredsstillende å komme til dekket bord når det gjelder kvalitetssikring.

”Selvsagt tar vi ingenting for gitt, og vi skal vi kontinuerlig jobbe for og hele tiden bli bedre”, sier Reidar Nesje.


Reidar Nesje
Profit Centre Manager / Daglig leder
VINK Norway AS
Mob.: 90894180

E-post: ren@vink.no

 

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies