Våre leverandører

VINK Norway AS har en leverandørpolitikk, som bygger på hoved- og eksklusivavtaler med ledende produsenter over hele verden.

 

Det er vårt mål ikke bare å sikre levering av materialer, men i høy grad å bygge opp partnerskap, som kan sikre en høy kvalitet i produkter og ytelser.

 

Våre kunder krever en rask levering. Vi tilpasser derfor løpende vårt lagersortiment, som er Nordens største, så vi er på forkant med etterspørslen fra markedet.

 

Vi legger stor vekt på å levere kvalitet i tiden, og det krever naturligvis leverandører med samme evne.

 

På understående hjemmesider er det mulig å få et inntrykk av noen av våre viktigste leverandører:
 


     
       

 

   

 

 


 

 

 
   
   
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROFINE
 

 

 

 

 


Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies