Bergen Hovedbrannstasjon

Materialer

Rodeca® PC-paneler og Lexan® Thermoclear Plus.

 

Oppgave

Bergen bygget i 2007 en ny og flott hovedbrannstasjon.

Ønsket var å få et øvingstårn som skilte seg ut på en fin måte.

 

Løsning
Øvingstårnet ble kledd med Rodeca® PC-paneler og Lexan® Thermoclear Plus.

Innfestning ved hjelp av aluminiumsprofiler. Taket er også dekket med PC Kanalplater

 

Gevinst
Øvingstårnet som er kledd med Rodeca PC-paneler gir dagslys inne i
tårnet på dagtid og en særegen, glødenede effekt til omgivelsene på
den mørke tiden av døgnet. Bergen har fått en flott brannstasjon som

virkelig skiller seg positivt ut.
 

 

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies