Tre Taarn, boligprosjekt i Sandnes

Tre Taarn i Sandnes på Jæren er et helt spesielt boligprosjekt. 3 boligblokker som er både høyreiste, uvanlige, synlige og mer enn stilige.

Arkitekten for tårnene er Arkitektfirma Helen & Hard i samarabeid med dRMM Architects. Utbygger er Kruse Smith . De 3 tårnene har fantastisk beliggenhet, med utsikt over et panorama av Gandsfjorden og Ryfylkefjellene.

VINK Norway AS har jobbet med prosjektet sammen med arkitekt og utbygger helt fra starten av prosjektet tilbake i 2007. I tett samarbeid med Helen & Hard og Kruse Bolig har VINK bidratt til å realisere de visjonene som arkitekten hadde med en levende fasade. Tanken var å bruke Trespa Meteon Metallic som visuelt skifter farge beroende av hvilken retning den blir montert.

For å forsterke den visuelle effekten ble fasadene delt inn i trekanter. Dette sammen med den prismeformede bygningskroppen gir et helt spesielt uttrykk. For å finne riktig løsning så ble det foretatt befaringer på eksisterende eldre bygninger med Trespa Meteon i Europa for at se på den gode holdbarheten på Trespa-platen. I tillegg til dette hjalp Trespa til med å ta frem en større prøve for å teste ut den innovative løsningen.

Som leverandør har VINK ikke bare levert hele Trespa-plater med lakkerte skruer og EPDM-bånd men har også frest ut alle trekantene med hull for innfesting til de vertikale trelektene. De minste tårnene har så mye som 1500 ulike freste deler. Dette har krevd stor nøyaktighet fra arkitekt til sammen med omfattende håndtering i freseprosessen.

Som leverandør er vi stolte av og fått være en del av dette prosjektet som nå begynner å ferdigstilles.

Her kan du lese om samarbeidet mellom VINK og Kruse Smith, etter at prosjektet Tre Taarn er ferdigstilt

Trykker du her kan du se flere bilder

Her kan du se en youtube fillm om montering av Trespa plater på Tre Taarn

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies